Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Pirami Oy
Simonkatu 12 B 27
00100 Helsinki

Y-tunnus: 0290586-6

Rekisteriasioista vastaava

Saku Salo
saku.salo@pirami.fi

Rekisterin nimi

Pirami Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Piramin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä markkinointiin ja muuhun tiedotukseen liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja kuten nimitiedot, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilaushistoria. Asiakkaan suostumukselle rekisteriin tallennetaan myös lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Tietojen luovuttaminen

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille eikä myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti suojattuna palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisterin tallennettuja tietoja pääsevät käyttämään vain siihen oikeutetut henkilöt. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. 

Tarkastus- korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle kirjallisen pyynnön virheen oikaisemiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.